Postępujące prace przy budowie chodnika na ul. Załęskiej

Na ul, Załęskiej trwają intensywne prace zmierzające do poprawy infrastruktury , która umożliwi wygodne i bezpieczne poruszanie się w jej obrębie. Poniżej zdjęcia prezentujące postępy prac.