Budżet Miasta Rzeszowa 2020 – inwestycje związane z Osiedlem Pobitno

Na ostatniej sesji Rady Miasta Rzeszowa, która odbyła się w dniu 27. marca 2020 r. została przyjęta i przegłosowana poprawka w Budżecie Miasta Rzeszowa na 2020 r. Tym samym, zostały w nim zabezpieczone środki na realizację inwestycji na Osiedlu Pobitno. Inwestycje na naszym Osiedlu dotyczą budowy chodnika na ul. Mazowieckiej. Link do całej treści dokumentu poniżej.
https://bip.erzeszow.pl/static/img/k02/BRM/XXX%20sesja%20-%2024%20marca%202020%20r/pkt%202%20-%20zm.%20bud%c5%bcetu.pdf