Stacja ładowania samochodów elektrycznych na Osiedlu Pobitno !

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych obliguje samorządy do wspierania rozwoju proekologicznych rozwiązań komunikacyjnych. Jednym z działań w tym obszarze jest rozwój infrastruktury, w skład której wchodzą stacje ładowania nowoczesnych samochodów elektrycznych. Aktualnie w Rzeszowie działa już 6 tego typu stacji, kolejne z nich, zgodnie z przyjętą w dniu 26 maja przez Radę Miasta Rzeszowa Uchwałą powstaną już wkrótce. Jedno z miejsc dedykowanych utworzeniu tego rodzaju stacji znajduje się przy ul. Kurpiowskiej na Osiedlu Pobitno ( w miejscu dawnego „komisu samochodowego”).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Uchwały. Link poniżej.
https://bip.erzeszow.pl/static/img/k02/BRM/XXXII%20sesja-%2026%20maja/pkt%2017%20-%20przyj%c4%99cie%20planu%20budowy%20og%c3%b3lnodost%c4%99pnych%20stacji%20%c5%82adowania%20w%20Rzeszowie.pdf