Nasadzenia na ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – ciąg dalszy :)

W ślad za pierwszymi działaniami Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie dotyczącymi wykonania pierwszych nasadzeń wzdłuż ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, Rada Osiedla Pobitno postanowiła zawnioskować o przedłużenie naturalnego odgrodzenia ruchliwej ulicy od chodnika w kierunku skrzyżowania z ul. Sieciecha.