Wniosek Rady Osiedla o doposażenie i uporządkowanie placu zabaw

Rada Osiedla Pobitno wystąpiła do Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie z wnioskiem o uporządkowanie i przede wszystkim doposażenie nowo powstałego placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej. Liczymy na szybkie i pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.