Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa”. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tworzeniu przyszłości naszego miasta poprzez składanie propozycji dotyczących długoterminowych inwestycji. Więcej informacji na ten temat w poniższych załącznikach.