Zapraszamy w Bieszczady !

Rada Osiedla Pobitno zaprasza mieszkańców osiedla Pobitno na wyjazd integracyjny w Bieszczady, który odbędzie się w dniach 17 – 18 października 2020 roku. Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o kontakt:
Pan Tomasz Grzyb tel. 504 – 153 – 247.
Zapisy i wpłaty należy dokonać w terminie do końca września. Ilość miejsc jest ograniczona.
W związku z tym, iż wszelkie opłaty związane z wyjazdem muszą być dokonane przed dniem 17 października, stąd wpłaty nie podlegają zwrotowi. W przypadku rezygnacji z wyjazdu można swoje miejsce w ramach zamiany odstąpić innej osobie.
Szczegółowy plan wyjazdu zamieszczamy poniżej.