Wnioski mieszkańców dotyczące osiedla Pobitno

Na spotkaniu Rady Osiedla w dniu 10. października 2020 r. zostało poruszonych wiele ważnych spraw dla naszego osiedla. Część zgłaszanych przez mieszkańców postulatów zostało zrealizowanych (przesunięcie słupa ogłoszeniowego przy ul. Załęskiej, ułożenie chodnika na placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej), bądź jest w trakcie realizacji. Poniżej pisma, które zostały złożone w odpowiednich instytucjach. Czekamy na zrealizowanie naszych wniosków.