Podsumowanie roku 2020

W 2020 roku na naszym osiedlu wykonano szereg inwestycji, które w znacznym stopniu poprawiają komfort życia mieszkańców.

1. Została wyremontowana ul. Załęska oraz wymieniono wiatę przystankową.

2. Wyremontowana została ul. Polna – położono nakładkę asfaltową

3. Zostało wykonane przejście dla pieszych na ul. Kurpiowskiej

4. Został oddany do użytkowania i wstępnie doposażony nowy plac zabaw przy ul. Kurpiowskiej

5. W ramach „Budżetu Obywatelskiego” został zmodernizowany plac zabaw za blokami pomiędzy ulicami Kurpiowską i Małopolską.

6. Zainstalowane zostały światła odblaskowe w jezdni przy przejściu dla pieszych na ul. Lwowskiej, naprzeciw S.P. nr 12.

Oprócz wskazanych wyżej inwestycji, realizowane były inicjatywy mieszkańców, takie jak:
– likwidacja pojemników na odpady w pobliżu Rzeszowskiego Domu Kultury – filia Pobitno przy ul. Konfederatów Barskich
– nasadzenie drzew wzdłuż ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego
– drobne sprawy porządkowe na osiedlu

Ponadto odbyło się kilka imprez integracyjnych dla mieszkańców osiedla:
– zabawa karnawałowa

– wycieczka w Bieszczady

Aktualnie w toku realizacji przez Radę Osiedla jest kilka innych przedsięwzięć. Do takich spraw można zaliczyć:
1. Modernizacja ul. Traugutta – schodki na końcu ulicy stanowiące dojście do placu targowego przy ul. Dworaka
2. Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Kurpiowskiej na odcinku od już istniejących miejsc do końca ul. Kurpiowskiej t.j. do skrzyżowania z ul. Morgową
3. Wykup terenów i zagospodarowanie „Kopca Konfederatów Barskich”
4. Dalsze doposażenie placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej
5. Zagospodarowanie działek pomiędzy ulicami Gajową i Szczytową.
Na dzień dzisiejszy nie są uregulowane prawa własności tych działek, co uniemożliwia podjęcia jakichkolwiek działań na tym terenie.

Wszystkich mieszkańców Osiedla Pobitno zapraszamy na cykliczne spotkania Rady Osiedla ( pierwsza środa miesiąca godz. 18: 30) i do współpracy na rzecz rozwoju naszego osiedla.