Ulica Morgowa

Z dużym zadowoleniem i satysfakcją chcieliśmy zakomunikować, że praca Rady Osiedla Pobitno przynosi wymierne efekty.
Na sesji Rady Miasta Rzeszowa w dniu 15 czerwca 2021 r. została przyjęta uchwała zmieniająca Budżet Miasta Rzeszowa na 2021 r., w której to zmianie uwzględniono również nasz wniosek dotyczący przebudowy ul. Morgowej.
Wcześniej zmiana ta została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych.
Zmiana w budżecie dotyczy między innymi przesunięcia na 2021 r. środków w wysokości 1.150.000,00 zł. (jeden milion sto pięćdziesiąt tys.) na rozbudowę (poszerzenie) ul. Morgowej od posesji nr 90 do ul. Cienistej.
W najbliższym czasie zostanie rozpisany przetarg w celu wyłonienia wykonawcy.
Przewidywany termin rozpoczęcia prac, to przełom września i października 2021 r.