Spotkanie Rady Osiedla

Rada Osiedla Pobitno zaprasza na spotkanie, które odbędzie się dnia 06 października 2021 r.
Proponowany porządek spotkania:

I Pani Anna Małecka – sprawy dotyczące Osiedlowego Domu Kultury
II Policja – Pan Damian Urban
III Straż Miejska – Pan Norbert Trzuskowski
IV Bieżące informacje

 1. Rzeszowski Budżet Obywatelski – zgłoszone zadania. Na wniosek mieszkańców Osiedla Pobitno zostały zgłoszone dwa zadania. W kategorii nr II zadanie nr 34 – modernizacja ul. Traugutta, zejście (schodki) w kierunku placu targowego przy ul. Dworaka, oraz w kategorii nr III zadanie nr 75 – organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla Pobitno. W kategorii nr I nie zgłaszaliśmy żadnego zadania. Jednak jest sugestia ze strony mieszkańców nie tylko naszego osiedla, aby oddać swój głos na zadanie nr 16 – więcej drzew na każdym osiedlu.
  Prosimy o zaangażowanie i oddanie głosu na powyższe zadania.
  Wszelkie informacje na temat sposobów głosowania znajdują się na BIP – Urząd Miasta Rzeszowa.
 2. Informacje dotyczące planu zagospodarowania Kopca Konfederatów Barskich.
 3. Informacje dotyczące ustawienia na naszym osiedlu pojemnika na elektroodpady
 4. Informacje dotyczące zainstalowania lamp oświetleniowych na ul. Modrej i ul. Ogrodowej
 5. Wniosek o zainstalowanie progu zwalniającego na ul. Morawskiego
 6. Zabawa Andrzejkowa – wstępne propozycje (20. 11.2021 r.)
 7. Zaopiniowanie wniosku mieszkańców ul. Na Skały
 8. Odpowiedź M.Z.D. dotycząca likwidacji części „ekranów” przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego
 9. Odpowiedź M.Z.D. dotycząca zainstalowania progu zwalniającego na ul. Polnej

V – Dyskusja , sprawy różne Serdecznie zapraszamy