Spotkanie Rady Osiedla

Rada Osiedla Pobitno zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 03 listopada 2021 roku.

Proponowany porządek spotkania.

I Pani Anna Małecka – sprawy związane z Osiedlowym Domem Kultury
II Straż Miejska – Pan Norbert Trzuskowski
III Policja – Pan Damian Urban
IV Bieżące informacje
1. Omówienie wyników głosowania do R.B.O.
2. Informacje na temat pism z postulatami zgłaszanymi przez mieszkańców do Z.Z.M. oraz do M.Z.D.
3. Informacje na temat realizacji wniosków zgłaszanych przez mieszkańców do Rady Osiedla
4. Informacje na temat planowanej „Zabawy Andrzejkowej” 20 listopada 2021 roku.
5. Informacje dotyczące budowy „Parku Kieszonkowego” na Osiedlu Pobitno
V Dyskusja – sprawy różne