Z życia Osiedla Pobitno

Jak co roku Rada Osiedla Pobitno na wniosek mieszkańców zgłasza propozycje do Budżetu Miasta dotyczące inwestycji na naszym osiedlu. Poniżej przedstawiamy propozycje zgłoszone na 2022 rok.
Informujemy, ze 21 października 2021 r. na posiedzeniu Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych nasze propozycje zostały pozytywnie zaopiniowane.

Mieszkańcy osiedla Pobitno na spotkaniach z Radą Osiedla zgłaszają swoje postulaty mające na celu poprawę funkcjonowania naszego osiedla. Wszystkie zgłaszane wnioski są przyjmowane, a następnie kierowane do instytucji decydujących o ich realizacji.
Część z tych wniosków zgłaszanych w ostatnim czasie jest już zrealizowanych, część zaś jest zgłoszonych i czekamy na decyzję dotyczącą ich sfinalizowania.
Przekazujemy Państwu informację na ten temat i prosimy o zaangażowanie się Państwa w sprawy dotyczące potrzeb naszego osiedla.

Informujemy , że uschłe drzewo przy ul. Polnej zostało już usunięte. Czekamy na usunięcie gałęzi na ul, Szkolnej przez właściciela działki, lub Zarząd Zieleni Miejskiej.

Na placu zabaw na wniosek mieszkańców, a szczególnie rodziców dzieci korzystających z tego placu został postawiony stojak na rowery.


Prosimy o wskazanie lokalizacji, które wg Państwa byłyby najlepsze do postawienia ławek na osiedlu Pobitno.
Propozycje prosimy kierować do członków Rady Osiedla.