Wniosek Szkoły Montessori

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Montessori w Rzeszowie Pani Agnieszka Krzywdzik zwróciła się z wnioskiem do Miejskiego Zarządu Dróg o montaż progu zwalniającego w okolicy wyżej wymienionej placówki na ul. Konfederatów Barskich.
Podyktowane jest to przede wszystkim troską o bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do tej szkoły.
Miejski Zarząd Dróg poprosił Radę Osiedla Pobitno o zaopiniowanie tego wniosku.
Rada Osiedla Pobitno w pełni popiera inicjatywę szkoły, oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej szkoły i pozytywnie opiniuje prośbę dotyczącą instalacji progu zwalniającego w tym miejscu.