Jesienne nasadzenia drzew

W naszym mieście Zarząd Zieleni Miejskiej rozpoczął jesienne nasadzenia drzew. Na wniosek mieszkańców Osiedla Pobitno nowe drzewa zostały posadzone wzdłuż ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Będą one stanowiły naturalną barierę między ulicą, a znajdującymi się obok ogródkami działkowymi i terenem zielonym.

Został także zamontowany próg zwalniający na ul. Polnej mający na celu poprawienie bezpieczeństwa przede wszystkim dzieci uczęszczających do żłobka i przedszkola, które znajdują się przy tej ulicy.

Ponadto przy ul. Morgowej zostały zainstalowane ekrany dźwiękochłonne. Skutecznie oddzielają przejeżdżające i stojące na skrzyżowaniu samochody od prywatnych posesji.