Zawrotka na ul. Lwowskiej

Na wniosek mieszkańców osiedla Pobitno, mieszkańców ościennych osiedli, a także Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 12 Rada Osiedla Pobitno zwróciła się z prośbą do Pana Prezydenta o zlecenie wykonania zawrotki w pasie drogowym na ul. Lwowskiej.