Budżet Miasta Rzeszowa na 2022 rok.

Rada Miasta Rzeszowa przyjęła Budżet Miasta na 2022 rok. Z zadowoleniem możemy poinformować, że wśród wielu inwestycji w budżecie znalazły się też zadania wnioskowane przez mieszkańców i zgłaszane przez Radę Osiedla Pobitno, na które zostały zabezpieczone środki finansowe. Należy tu wymienić:
1. Budowa ogrodu kieszonkowego przy ul. Kurpiowskiej – kwota: 500 000,00 zł.
2. Wykup gruntów związanych z zagospodarowaniem Kopca Konfederatów Barskich –
kwota: 1 000 000,00 zł.
3. Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego –
kwota: 45 258,00 zł. (projekt).
4. Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji nr 90 do ul. Cienistej –
kwota: 1 140 000,00 zł.
5. Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej – kwota: 3 970 787,00 zł.
Jesteśmy przekonani, że wszystkie zaplanowane inwestycje zostaną w 2022 roku wykonane.