Spotkanie Rady Osiedla

02 lutego 2022 r. zapraszamy Państwa na spotkanie Rady Osiedla Pobitno. Spotkanie odbędzie się w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Konfederatów Barskich o godz. 18:30 .

Proponowany porządek spotkania:

I – Sprawy związane z O. D. K. – Pani Anna Małecka
II – Straż Miejska – Pan Norbert Trzuskowski
III – Policja – Pan Damian Urban
IV – Bieżące informacje
1. Informacja na temat doposażenia placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej
2. Informacja dotycząca budowy „Parku Kieszonkowego”
3. Pismo do M.P.W.iK. dotyczące udrożnienia studzienek kanalizacyjnych w ciągu ul. Traugutta
4. Ponowna prośba do Pana Prezydenta i M.Z.D. o modernizację części ul. Traugutta (schodki)
5. Ustalenie terminu organizacji „Dni Osiedla Pobitno”
6. Informacja na temat Zabawy Karnawałowej
V – Dyskusja, sprawy różne

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu