Zawrotka na ul. Lwowskiej

Jak już wcześniej informowaliśmy na wniosek mieszkańców Osiedla Pobitno, rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 12, dyrekcji tej szkoły oraz wielu osób spoza Osiedla Pobitno do Rady Osiedla wpłynął wniosek (podpisany przez kilkadziesiąt osób) o wykonanie zawrotki na ul. Lwowskiej w okolicach cmentarza.
O zaopiniowanie tego wniosku zwrócił się do Rady Osiedla Pobitno Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie wskazując jednocześnie proponowane miejsce tej inwestycji.
Na spotkaniu Rady Osiedla dnia 02 lutego 2022 r. wniosek ten został zaopiniowany pozytywnie, a także swoją opinię wyraził przewodniczący Rady Rodziców oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 12.
Opinia ta została przekazana do Miejskiego Zarządu Dróg.