Pomagamy Ukrainie

Trwa akcja pomocy humanitarnej dla ludności Ukrainy, której kraj objęty jest wojną. W akcję włączył się m, in. Rzeszowski Dom Kultury. W filiach R.D.K. mieszkańcy Rzeszowa składają niezbędne artykuły, które pomogą ludziom w tej trudnej sytuacji. Jednym z punktów do których można przynosić dary jest filia R.D.K. na Os. Pobitno. W zbiórkę oprócz pracowników Domu Kultury, Rady Osiedla Pobitno, zaangażowali się także mieszkańcy Os. Pobitno. Zbiórka trwa 7 dni w tygodniu. Prosimy o udostępnianie tej informacji.