Próg zwalniający

Po akceptacji przez Miejski Zarząd Dróg wniosku zamontowania progu zwalniającego na ul. Konfederatów Barskich, inwestycja ta została wykonana. Niewątpliwie poprawi to bezpieczeństw przede wszystkim dzieci uczęszczających do znajdującej się w pobliżu Niepublicznej Szkoły Podstawowej.