Spotkanie Rady Osiedla

Zapraszamy na spotkanie Rady Osiedl Pobitno, które odbędzie się dnia 09. marca 2022 r. o godz. 18:30 w Domu Kultury przy ul. Konfederatów Barskich.
Proponowany porządek spotkania:

I. Pani Anna Małecka – sprawy związane z O. D. K.
II. Policja – Pan Damian Urban
III. Straż Miejska – Pan Norbert Trzuskowski
IV. Bieżące informacje
1. Kolejne informacje dotyczące zawrotki na ul. Lwowskiej
2. Informacje dotyczące progu zwalniającego na ul. Konf. Barskich
3. Informacje dotyczące przeprowadzenia turnieju dla dzieci w tenisa stołowego i „piłkarzyków”
4. Informacja dotycząca pisma do M.P.W.iK o udrożnienie studzienek kanalizacyjnych na ul. Traugutta.
5. Informacja dotycząca opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i decyzji Rady Miasta Rzeszowa w sprawie inwestycji firmy „HATRBEX”.
6. Informacja na temat pomocy uchodźcom z Ukrainy
7. Informacja dotycząca organizacji „DNI OSIEDLA POBITNO”
V. Dyskusja, sprawy różne

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu