Ul. Morgowa – przebudowa

Po wielu staraniach i długim oczekiwaniu rozpoczęła się inwestycja przebudowy (poszerzenia) fragmentu ul. Morgowej.
Prace mają być zakończone do połowy roku.
Modernizowany jest ok. 110 metrowy odcinek jezdni przed skrzyżowaniem z ul. Cienistą. Obecnie na tym odcinku ulicy jest jeden pas ruchu, co sprawia, iż odbywa się tu ruch wahadłowy. Wartość inwestycji to ponad 900 000, 00 zł.. Prace polegają na dobudowaniu drugiego pasa ruchu, chodnika, przebudowy skrzyżowania z ul. Cienistą, a także przebudowa sieci podziemnych i budowa zjazdów na posesje.