Spotkanie Rady Osiedla

Zapraszamy Państwa na spotkanie Rady Osiedla Pobitno, które odbędzie się 06. kwietnia 2022 r. o godz. 18:30 w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Konfederatów Barskich.

Proponowany porządek spotkania:

I. Pani Anna Małecka – spawy związane z O. D. K.
II. Straż Miejska
III. Dzielnicowy – Pan Damian Urban
IV. Bieżące informacje:
1. Informacja dotycząca ” Parku Kieszonkowego ” przy ul. Kurpiowskiej
2. Informacja dotycząca przedłużenia ul. Ogrodowej
3. Informacja dotycząca spotkania przewodniczących rzeszowskich Rad Osiedli
V. Dyskusja, sprawy różne
VI. Spotkanie robocze Rady Osiedla

Prosimy o ewentualne uzupełnienie proponowanego porządku spotkania.