Pismo do Miejskiego Zarządu Dróg

Rada Osiedla Pobitno, na prośbę mieszkańców wystosowała pismo do Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie z wnioskiem o modernizację ul. Macha oraz ul. Spółdzielczej. Szczegóły poniżej