Oświetlenie ulic

Otrzymaliśmy odpowiedź z Miejskiego Zarządu Dróg odnośnie wniosku mieszkańców ulic „Na Stoku”, „Na Wzgórzu”, „Wyżynnej”, i „Wąwozowej” dotyczącego wykonania oświetlenia na tych ulicach.
Tak jak informowaliśmy do wykonania tej inwestycji niezbędna jest akceptacja projektu WSZYSTKICH właścicieli działek na wymienionych ulicach.