Spotkanie Rady Osiedla

Rada Osiedla Pobitno zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 27 lipca 2022 r. w Domu Kultury przy ul. Konfederatów Barskich.

Proponowany porządek spotkania:

I. Pani Anna Małecka – sprawy związane z O. D. K.
II. Straż Miejska
III. Dzielnicowy – Pan Damian Urban
IV. Bieżące informacje

  1. Podsumowanie imprezy z okazji „Dni Osiedla Pobitno”
  2. Informacje dotyczące wykonania oświetlenia na ulicach: „Na Stoku”, „Na Wzgórzu”, „Wąwozowa” i „Wyżynna”
  3. Informacja M. Z. D. dotycząca naprawy ul. „Spółdzielczej” i ul. „Pogodnej” oraz utwardzenia ul, „Macha”
  4. Informacja dotycząca ustawienia dodatkowych pojemników na śmieci oraz na psie zanieczyszczenia
  5. Informacja dotycząca zgłoszonych propozycji do „Budżetu Obywatelskiego”
  6. Propozycja zorganizowania spotkania integracyjnego dla mieszkańców osiedla Pobitno
  7. Otwarcie „Parku Kieszonkowego” przy ul. „Kurpiowskiej” .
    V – Dyskusja, sprawy różne

Wszystkich zainteresowanych sprawami naszego osiedla zapraszamy na spotkanie.

Rada Osiedla Pobitno