Zadania do Budżetu Miasta

Po konsultacjach z mieszkańcami osiedla Pobitno, Rada Osiedla zgłosiła do budżetu miasta na rok 2023 następujące wnioski :

  1. Wykonanie oświetlenia na ulicach: „Na Stoku”, „Na Wzgórzu” , „Wyżynna”, „Wąwozowa”
  2. Wykupienie gruntu i budowa boiska do gry w piłkę nożna przy ul. „Kurpiowskiej”
  3. Wykonanie najazdowych miejsc parkingowych na ul. „Kurpiowskiej” na odcinku od już istniejących do ul. „Morgowej”