Spotkanie Rady Osiedla

Zapraszamy na spotkanie Rady Osiedla Pobitno, które odbędzie się w dniu 07 grudnia o godz, 18:30 w Domu Kultury przy ul. Konfederatów Barskich.

Proponowany porządek spotkania:

I, Pani Anna Małecka – sprawy związane z O. D. K.
II. Straż Miejska
III. Dzielnicowy
IV. Bieżące informacje
1. Informacja dotycząca Budżetu Miasta na 2023 rok
2. Informacja dotycząca budowy boiska do piłki nożnej
3. Informacja dotycząca wiaty przystankowej przy ul. Załęskiej
4. Informacja dotycząca „Zabawy Andrzejkowej”
5. Informacja dotycząca planowanej „Zabawy Karnawałowej” – 18. 02. 2023
6. Podsumowanie pracy Rady Osiedla w 2022 roku
V. Dyskusja , sprawy różne

Wszystkich zainteresowanych sprawami naszego osiedla serdecznie zapraszamy.

Rada Osiedla Pobitno