Spotkanie Rady Osiedla

Zapraszamy na spotkanie Rady Osiedla Pobitno, które odbędzie się 01. lutego 2023 r. w Domu Kultury przy ul. Konfederatów Barskich.
Proponowany porządek spotkania:

I Pani Anna Małecka – sprawy związane z O. D. K.
II Straż Miejska
III Policja – Pan Damian Urban
IV Bieżące informacje
– Informacje dotyczące inwestycji na osiedlu Pobitno w 2023 roku
– Ustalenie terminu organizacji ” Dni Osiedla Pobitno”, zacieśnienie współpracy z przedszkolem nr 11 oraz ze SZ. P. nr 12.
– Informacje dotyczące organizacji „Zabawy Karnawałowej”
– Wniosek o przejście dla pieszych na ul. Małopolskiej obok przedszkola
– Wiata przystankowa przy ul. Załęskiej
– Zainicjowanie utworzenia „Ścieżki Historycznej Osiedla Pobitno”
V Dyskusja , sprawy różne

Wszystkich zainteresowanych sprawami naszego osiedla zapraszamy

Rada Osiedla Pobitno