Spotkanie Rady Osiedla

05 kwietnia 2023 r. w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Konfederatów barskich odbędzie się spotkanie Rady Osiedla Pobitno.

Proponowany porządek spotkania:

I. Pani Anna Małecka – sprawy związane z działalnością Domu Kultury
II. Straż Miejska
III. Policja – Pan Damian Urban
IV. Bieżące informacje
1. Informacje dotyczące organizacji Dni Osiedla Pobitno
2. Utworzenie strefy „Kiss and Ride” przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 przy ul. Lwowskiej
3. Informacje dotyczące spotkania przewodniczących rad rzeszowskich osiedli w U. M. Rz.
4. Informacje dotyczące organizacji imprez plenerowych w „Parku Kieszonkowym przy ul. Kurpiowskiej
5. Informacje dotyczące zainstalowania progu zwalniającego
oraz poziomych znaków drogowych na ul. Traugutta
6. Wstępna rozmowa na temat wyjazdowego spotkania integracyjnego w ramach programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
V. Dyskusja, sprawy różne

Wszystkich zainteresowanych sprawami naszego osiedla zapraszamy

Rada Osiedla Pobitno