Spotkanie Rady Osiedla

Zapraszamy na spotkanie Rady osiedla Pobitno w dniu 10 maja 2023 roku o godz. 18:30.
W związku z tym, że pierwsza środa miesiąca wypada w święto 3-go Maja, stąd zmiana terminu spotkania.
Tematem spotkania będzie przygotowanie się do imprezy osiedlowej „Dni Osiedla Pobitno”
Wszystkich zainteresowanych sprawami naszego osiedla serdecznie zapraszamy.

Rada Osiedla Pobitno