Spotkanie Rady Osiedla Pobitno

Rada Osiedla Pobitno zaprasza na spotkanie, które odbędzie się dnia 08 maja 2024 r. o godz. 18:30 w Domu Kultury przy ul. Konfederatów Barskich.
Proponowany porządek spotkania:
I. Pani Anna Małecka – sprawy związane z O. D. K.
II. Policja
III. Straż Miejska – Pan Damian Urban
IV. Sprawy bieżące

  1. Dni Osiedla Pobitno
  2. Informacje dotyczą zagospodarowania terenu za Zespołem Szkolno – Przedszkolnego nr 2 przy ul. Lwowskiej V. Dyskusja, sprawy różne Wszystkich zainteresowanych sprawami naszego osiedla zapraszamy. Rada Osiedla Pobitno