Spotkanie Rady Osiedla

Rada Osiedla Pobitno zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 05 czerwca o godzinie 18:30 w Domu Kultury przy ul. Konf. Barskich.
Proponowany porządek spotkania:

I. Pani Anna Małecka – sprawy związane z O. D. K.
II. Straż Miejska
III. Policja – dzielnicowy Pan Damian Urban
IV. Sprawy bieżące
1. Przygotowania do obchodów „Dni Osiedla Pobitno”
2. Kolejne informacje dotyczące zagospodarowania terenu za Zesp. Szkolno – Przdszk. nr 2
3. Informacje dotyczące pojemników na odzież używaną przy ul. Polnej
4. Informacja dotycząca wydłużenia progu zwalniającego na ul. Traugutta
5. Pismo stowarzyszenia ” Stare Pobitno” do M. Z. D. dotyczące oznakowania na ulicach: Na Skały,
Traugutta, Szkolna, Lecha, Światowida, Morawskiego
6. Odpowiedź M. Z. D. na powyższe pismo

V. Dyskusja, sprawy różne

Wszystkich zainteresowanych sprawami naszego osiedla serdecznie zapraszamy

Rada Osiedla Pobitno