Historia

Najstarsza informacja dotycząca miejscowości (osady) pochodzi
z 1380 roku. Jednak wieś prawdopodobnie została założona wcześniej, to jest w czasach gdy okolica ta znajdowała się pod panowaniem ruskim. Można tak wnioskować na podstawie wzmianki o popie z terenu Pobitna, jak również z tego, że wieś była ulokowana przy tzw. „ruskim szlaku”. 

Na przestrzeni lat nazwa zmieniała się wielokrotnie. Pierwotna nazwa to Powyrchna, później Powietna, lub Powitna, następnie przyjęła się nazwa Pobitna, aby ostatecznie przyjąć Pobitno. Nazwa Pobitno kojarzy się z bitwą jaka została stoczona pod Kopcem Konfederatów Barskich, zwanym wcześniej Tatarska Góra z siłami rosyjskimi w 1769 roku. Kopiec Konfederatów Barskich jest jednym z ciekawszych miejsc Osiedla.

W latach 1858 – 1859 podczas budowy kolei w pobliżu Kopca znaleziono przedmioty z brązu. W 1921 roku także w tych okolicach wyorano skarb w postaci rzymskich monet. W latach 1966 – 1967 mieszkaniec naszego osiedla Józef Stanisław Barłowski podczas badań powierzchniowych w okolicy Kopca Konfederatów Barskich natrafił na wiele zabytków z różnych epok.

Wiele tysięcy lat temu na terenie dzisiejszego Pobitna prawdopodobnie znajdowała się puszcza z dużą ilością drzew dębu zwana Puszczą Karpacką. Świadczyć o tym może miejscowa nazwa części wsi Dębrza. Podczas badań archeologicznych na ternie Pobitna odkryto osadę datowaną na okres neolitu. 

Największą falę osadnictwa na terenach dzisiejszego Pobitna przeprowadził Mikołaj Spytek Ligęza sprowadzając osadników
z okolic Łomży i nadając im łany, lub ich części w Powitnej. Ostatnia fala osadnictwa przypada na czas włączenia wsi Pobitno w życie gospodarcze miasta Rzeszowa. 

W latach 60. 70. i 80 XX wieku Pobitno ze względu na zamieszkanie szczególnie ludzi młodych w innych częściach miasta, spowodowało ogólne postarzenie się mieszkańców tego osiedla. Sytuacja odwróciła się w latach 90. XX wieku, kiedy na tym terenie zaczęło powstawać nowe budownictwo. Na osiedlu powstała kanalizacja, wodociąg miejski, gaz, telefonia kablowa. Ważnym wydarzeniem dla społeczności tego osiedla było w 1995 roku powołanie parafii rzymsko – katolickiej pw. Św. Biskupa Jana Sebastiana Pelczara i budowa kościoła pod tym samym wezwaniem. Do tego czasu mieszkańcy Pobitna byli członkami Parafii Rzeszowskiej – Fara.

Obecnie Osiedle Pobitno jest bardzo atrakcyjną lokalizacją
w Rzeszowie, co widać po tym jak szybko przybywa tu nowych domów jednorodzinnych, a ostatnio też bloków. Mamy świadomość i jesteśmy dumni z tego, iż mieszkańcy Pobitna są zadowoleni z faktu, że to właśnie Osiedle Pobitno jest ich miejscem zamieszkania.

 

Opracowanie własne na podstawie: 
Helwin W., Walat W., „Pobitno w Rzeszowie. Cztery rocznice osadnictwa”, Rzeszów, Sierpień 2017 r. 

Widok z Kopca Konfederatów Barskich.
Źródło: Nowiny24.pl
Skrzyżowanie ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego i Konf. Barskich.
Źródło: Nowiny24.pl