Protokoły

Protokół nr 4 z zebrania Rady Osiedla (Luty 2020 r.)
Protokół nr 3 z zebrania Rady Osiedla (Styczeń 2020 r.)
Protokół nr 2 z zebrania Rady Osiedla (Grudzień 2019 r.)
Protokół nr 1 z zebrania Rady Osiedla (Listopad 2019 r.)