Budżet Obywatelski

W 2019 roku do Budżetu Obywatelskiego zostały zgłoszone propozycje przewidziane do realizacji w roku 2020. Propozycja ta została zgłoszona przez mieszkańców Osiedla Pobitno.

Temat zgłoszenia: „640 lat Pobitno (1380-2020) – cykl imprez sportowych i edukacyjnych w rocznicę lokowania Pobitna”. Propozycja ta została zaakceptowana, z przeznaczeniem na ten cel kwoty 50 000,00 zł.

Obecna Rada Osiedla Pobitno chce wspólnie z wnioskodawcami zadania realizować jego wykonanie.