Skład Rady Osiedla

ziemiński wiesław

Przewodniczący Rady Osiedla Pobitno nr XII, Radny Miasta RZESZOWA

tel. 604-206-892 wieslaw.zieminski@onet.pl

szczepański jacek

zastępca przewodniczącego

tel. 795-134-380 jszczepanski6@wp.pl

tokarski waldemar

zastępca przewodniczącego

tel. 575-339-844 waldemar.tokarski@op.pl

geroń-sierżęga alicja

sekretarz

tel. 600-830-988 alicjageron@gmail.com

 • Adamarek Tadeusz

 • Baran Jacek

 • Chmiel Agnieszka

 • Chmiel Arkadiusz

 • Gołąbek Anna

 • Groszek Grażyna

 • Grzyb Tomasz

 • Kunysz Daniel

 • Kuźnar Michał

 • Kwaśniak Kacper

 • Napiórkowski Adam

 • Podłaszczyk Anna