Dodatkowe środki dla DPS przy ul. Załęskiej !

28 stycznia 2020 r. na sesji Rady Miasta Rzeszowa została przegłosowana uchwała w sprawie zmian Budżetu Miasta Rzeszowa na 2020 r. Jedną ze zmian dotyczącą Osiedla Pobitno jest zabezpieczenie środków w wysokości 700 000,00 zł na modernizację budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie przy ul. Załęskiej.