Problem podrzucanych śmieci rozwiązany ?

Na wniosek mieszkańców i apel kierownictwa Osiedlowego Domu Kultury Rada Osiedla Pobitno wystosowała prośbę o usunięcie pojemników  na odpady – plastik, makulaturę i szkło znajdujące się przy ul.Konfederatów Barskich w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Kultury. Likwidacja pojemników miała spowodować to, aby w tym miejscu nie były podrzucane odpady. Były to często inne niż te , na które przeznaczone były te pojemniki, przede wszystkim tzw. odpady wielkogabarytowe. Jedynym kontenerem , który pozostał jest kontener na odzież PCK. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie on również zostanie usunięty, gdyż jak widać na załączonym zdjęciu złych nawyków u niektórych osób nadal nie da się wyeliminować.