NIE DLA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW W RZESZOWIE

Mieszkańcy Rzeszowa zbierają podpisy dotyczące sprzeciwu lokalizacji parkingu dla samochodów z odpadami potencjalnie niebezpiecznymi, zatrzymanymi przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz Organy Inspekcji Ochrony Środowiska transportów odpadów. Zarząd Województwa oraz Sejmik województwa Podkarpackiego wskazał miejsce w mieście Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 11 – miejsce na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o. o. Plan gospodarki odpadami, w części dotyczącej wyznaczenia miejsca składowania odpadów podlega zaopiniowaniu przez właściwego starostę. Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawił negatywną opinię dla tej lokalizacji, co jest tożsame z opinią mieszkańców.