Najnowsze informacje dot. inwestycji na Osiedlu Pobitno !

Cieszymy się, iż możemy poinformować, że prace związane z jedną z najważniejszych inwestycji Miasta Rzeszowa, dotyczącą w szczególności Osiedla Pobitno idą w dobrym kierunku. W dniu 21.05.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Rady Miasta Rzeszowa. Na spotkaniu został poruszony ważny dla mieszkańców Osiedla Pobitno temat dotyczący budowy Ronda Pobitno. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie – Pana Andrzeja Maciejko, ze względu na obecną, trudną sytuację pandemii, projekt Ronda Pobitno zostanie wykonany nieco później niż pierwotnie zakładano. Termin ten nadal jednak napawa optymizmem, gdyż najprawdopodobniej Projekt Ronda powstanie do końca lipca 2020 r. (lub nieznacznie później).
O wszelkich aktualnościach i postępach związanych z budową Ronda, będziemy na bieżąco informowali.

Przesunięcie terminu wykonania projektu Ronda ma bezpośredni wpływ na wykonanie dalszych prac w obszarze ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Tuż po wykonaniu prac związanych z zaprojektowaniem Ronda, zostanie rozpoczęta realizacja budowy łącznika
ul. Małopolskiej z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (w miejscu przedstawionym na poniższych fotografiach), a także prawoskrętów, które będą łączyć ul. Żołnierzy I Armii WP z ul. Morgową. Rozwiązania te przyczynią się do rozładowania uciążliwych korków tworzących się na tych ulicach.

Poza powyższym zostało również potwierdzone wykonanie punktów sygnalizacji świetlnej na ul. Lwowskiej (przy Szkole Podstawowej nr 12), w najbliższym możliwym terminie.

Kolejnym ważnym tematem, związanym z inwestycjami na Osiedlu Pobitno, jaki został poruszony na posiedzeniu „Komisji…” jest pozytywne ustosunkowanie się MZD do wniosku Rady Osiedla dotyczącego modernizacji ul. Polnej (od ul. Morgowej w kierunku bocznej bramy cmentarnej). Na części tego odcinka zostanie ułożona nakładka asfaltowa znacznie poprawiająca użytkowanie drogi.