Rzeszowski budżet obywatelski

Rada Osiedla Pobitno zgłosiła dwa zadania do Rzeszowskiego Budżetu obywatelskiego na 2021 r. w kategoriach:
– budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej
-działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym kub sportowym.
Zadania dotyczą remontu fragmentu odcinka ul. Traugutta oraz imprez integracyjnych dla mieszkańców.
Szczegóły poniżej 🙂