Rzeszowski Budżet Obywatelski. Głosowanie rozpoczęte !

Rzeszowski Budżet Obywatelski 2021. Rada Osiedla Pobitno zgłosiła w imieniu mieszkańców  następujące zadania :

Zwracamy się do mieszkańców  Osiedla Pobitno, a także mieszkańców Rzeszowa o poparcie naszych propozycji. Głosowanie odbywać się będzie:

 I. W formie elektronicznej, w tym celu należy:

  1.  zalogować się na stronie rbo.erzeszow.pl,
  2.  podać swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, metodę aktywacji  (adres e-maila lub sms ),
  3. zapoznać się z klauzulą  dotyczącą RODO,
  4. dokonać wyboru projektu ( kat I- nr 13  , kat II-  nr 37, kat III – nr 90),
  5. ewentualnie wydrukować potwierdzenie dokonanego głosowania.

II. W formie papierowej za pośrednictwem karty do głosowania możliwej do pobrania z BIP UM Rzeszowa.

Liczy się zaangażowanie mieszkańców osiedla, regulamin RBO przewiduje bonus w wysokości 200 000 zł dla osiedla, które wykaże się najwyższą frekwencją.

Zapraszamy wszystkich do głosowania w dniach  23 X- 2 XI. Mamy szansę wygrać i uzyskać dodatkowe środki na rozwój naszego pięknego Pobitna.