BUDŻET MIASTA RZESZOWA NA 2021 ROK.

Na sesji Rady Miasta Rzeszowa w dniu 15 grudnia 2020 roku został przyjęty budżet miasta na 2021 rok. Zostały w nim ujęte propozycje inwestycyjne zgłaszane przez mieszkańców naszego osiedla za pośrednictwem Rady Osiedla Pobitno. Nie wszystkie zgłaszane propozycje zostały uwzględnione w budżecie. Nie oznacza to jednak, że ich wykonanie nie jest możliwe. Dołożymy wszelkich starań, aby ich realizacja nastąpiła w nadchodzącym roku. Poniżej zestawienie zadań ujętych w Budżecie Miasta Rzeszowa na 2021 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.