Aktywne Pobitno

06 czerwca 2021 r. rozpoczynamy akcję pt,”Aktywne Pobitno”. celem akcji jest integracja mieszkańców naszego osiedla oraz promowanie aktywnego stylu spędzania wolnego czasu. proponujemy szereg zajęć ruchowych m. in. wycieczki rowerowe, biegi przełajowe, spacery „Nordic walking”. Oczekujemy także propozycji z Państwa strony. Wszystkich chętnych zapraszamy w tym dniu na godz. 16:00 na parking przy Domu Kultury Pobitno.