Spotkanie Rady Osiedla Pobitno

02 czerwca 2021 r. o godz. 18:30 zapraszamy na spotkanie Rady Osiedla Pobitno, które odbędzie się w Domu Kultury przy ul. Konfederatów Barskich.

Proponowany porządek spotkania:

I. Pani Anna Małecka – sprawy związane z O.D.K.
II. Straż Miejska – Pan Norbert Trzuskowski
III. Policja – Pan Damian Urban (dzielnicowy)
IV. Bieżące informacje
1. Nowe informacje dotyczące zagospodarowania Kopca Konfederatów
Barskich
2. Nowe informacje n.t. przebudowy „Ronda Pobitno”
3. Sadzenie drzew wzdłuż ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego
4. „Aktywne Osiedle” – 06 czerwca 2021 r. godz. 16:00 przejażdżka
rowerowa (szczegółowe informacje w późniejszym terminie).
5. „Dni Osiedla Pobitno” – wstępne ustalenia
V. Dyskusja, wolne wnioski

Wszystkich Państwa zainteresowanych sprawami naszego osiedla serdecznie zapraszamy .