OSTATNIE INICJATYWY RADY OSIEDLA

Na wniosek mieszkańców Rada Osiedla Pobitno w ostatnim czasie podjęła kilka inicjatyw. Dotyczą one propozycji związanych ze zgłoszeniem wniosków do Budżetu Miasta Rzeszowa na 2022 rok, oraz wnioskami dotyczącymi likwidacji części ekranów przy skrzyżowaniu ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego z ul. Polną, a także zamontowania progu zwalniającego na ul. Polnej.