Spotkanie Rady Osiedla

04 maja 2022 r. o godz. 18:30 w O. D. K. przy ul. Konfederatów Barskich odbędzie się spotkanie Rady Osiedla Pobitno, na które zapraszamy.

Proponowany porządek spotkania:

I. Pani Anna Małecka – sprawy związane z O. D. K.
II. Straż Miejska
III. Dzielnicowy – Pan Damian Urban
IV. Bieżące informacje:
1. Informacje dotyczące wykonania oświetlenia na ul. „Ogrodowej”
2. Informacje dotyczące wykonania oświetlenia ul. „Na Wzgórzu”
3. Naprawa ul. „Spółdzielczej”
4. Informacja dot. zagospodarowania terenu za S.P. nr 12.
5. Informacja dot. organizacji „Dni Osiedla Pobitno”
V. Dyskusja – sprawy różne
VI. Spotkanie robocze R. O.

Wszystkich zainteresowanych sprawami naszego osiedla serdecznie zapraszamy