Spotkanie Rady Osiedla

Zapraszamy na spotkanie Rady Osiedla Pobitno, które odbędzie się 01. czerwca 2022 r. o godzinie 18:30 w Domu Kultury przy ul. Konfederatów Barskich.

Proponowany porządek spotkania:

I. Pani Anna Małecka – sprawy związane z O.D.K.
II. Straż Miejska – Pan Grzegorz Patrzyk
III. Dzielnicowy – Pan Damian Urban
IV. Bieżące informacje

  1. Pismo do M.Z.D. dotyczące naprawy ul. „Spółdzielczej”
  2. Pismo do M.Z.D dotyczące utwardzenia ul. „Macha”
  3. Pismo do M.Z.D. dotyczące oświetlenia ulic „Na Wzgórzu” , „Na Stoku”, „Wąwozowa”, „Wyżynna”
  4. Informacja dotycząca wyłożenia planu zagospodarowania „Kopca Konfederatów Barskich”
  5. „Dni Osiedla Pobitno” – omówienie szczegółów

V. Dyskusja, sprawy różne
VI. Spotkanie robocze Rady Osiedla

Prosimy o ewentualne dodatkowe tematy do omówienia i wszystkich zainteresowanych sprawami naszego osiedla serdecznie zapraszamy na spotkanie.